Detail kurzu

Efektívne a inovatívne postupy zeleného obstarávania projektov zvýšenia energetickej efektívnosti

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Predmetom školenia je nielen predstaviť teoretické východiská zeleného verejného obstarávania ale aj poukázanie na príklady dobrej praxe ( zo SR ale aj zo zahraničia) pri projektoch zvýšenia energetickej efektívnosti.

Obsah kurzu

  • Čo je zelené verejné obstarávanie – zákonné predpoklady, zákonné kvóty pre zelené verejné obstarávanie, prečo obstarávať budovy na zeleno?
  • Možnosti obstarávania na zeleno pri rekonštrukcii budov - podmienky účasti zeleného verejného obstarávania – podmienky účasti strojného vybavenia, podmienky účasti ISO 14001 vs EMAS,
  • Zelený opis predmetu zákazky – čo sú katalógové listy (environmentálne charakteristiky) Európskej komisie, ako s nimi pracovať? Je možné abstrahovať len časť týchto charakteristík? Obsahujú tieto charakteristiky aj reálne návrhy ako nastaviť zákazku zelenú?
  • Zelené kritériá na vyhodnotenie ponúk – príklady z praxe
  • Garantovaná energetická služba – čo to je, ako nastaviť zákazku na GES? , prečo je pre verejného obstarávateľa GES výhodná, Metodika ministerstva financií SR ku GES, príklady obstarania GES v SR

Cieľová skupina

Seminár určený všetkým záujemcom o problematiku

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať