Detail kurzu

Telefonická komunikácia so zákazníkom

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Popis kurzu

 • Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu s klientom cez telefón
 • Získať zručnosti pre efektívne vedenie hovoru, aktívnu komunikáciu s klientmi
 • Vedieť riadiť telefonický rozhovor
 • Vytvárať pozitívny dojem počas telefonického kontaktu

Obsah kurzu

1. Zásady úspešného telefonického kontaktu so zákazníkom

 • efektívne telefonovanie, časti telefonického rozhovoru
 • výhody a nevýhody telefonického kontaktu
 • špecifiká komunikácie cez telefón
 • poznanie možných chýb pri telefonovaní a predchádzanie im
 • verbálny a neverbálny prejav v telefóne (tempo, hlasitosť, …)

2. Techniky počúvania, aktívne počúvanie

 • parafrázovanie a sumarizácia ako nástroj aktívneho počúvania a overovania porozumenia
 • techniky kladenia otázok, typy otázok
 • poznanie typu partnera počas telefonovania a prispôsobenie sa komunikačným štýlom
 • komunikačné zručnosti počas telefonického kontaktu
 • motivácia partnera ku komunikácii počas telefonického kontaktu
 • prejavy počúvania a empatie v telefóne
 • vhodné a nežiaduce výrazové prostriedky v telefóne

3. Videotréning telefonovania so spätnou väzbou

4. Individuálny plán rozvoja telefonických zručností

Cieľová skupina

Tréning je určený zamestnancom, ktorí robia v call centrách, zákazníckych servisoch a pre všetkých zamestnancov prvého kontaktu.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor