Ekonomika pre neekonómov - základy podnikovej ekonomiky

Popis kurzu

Ak má firma dosahovať dobré ekonomické výsledky, nestačí, aby ekonomike rozumelo len jedno oddelenie. Každý pracovník spôsobuje svojím konaním náklady a ovplyvňuje i výkony spoločnosti. Každý pracovník by mal byť hospodárom na svojom pracovisku. Za dva dni prakticky orientovaného seminára sa naučíte orientovať v základných ekonomických pojmoch, od hospodárenia celej firmy až po hospodárenie jednotlivých pracovísk a aké sú vzájomné prepojenia, takže dokážete bez problémov komunikovať s ekonomickým oddelením.

Obsah kurzu

Na seminári spoznáte:

 • Základy podnikania, očakávanie akcionárov a majiteľov firmy
 • Význam základných ekonomických pojmov a ako navzájom súvisia
 • Zarábame na našich produktoch? Ako to zistíme a ako to dosiahneme?
 • Nákladové riadenie, alebo ako dosiahneme primerané náklady?
 • Čo je to hospodárnosť v podnikových procesoch
 • Kedy sú investície pre firmu prínosom
 • Význam plánovania a rozpočtovania

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Podobné semináre:

 • Finančný controlling v praxi
 • Kalkulácie a cenotvorba
 • Nákladový a procesný controlling
 • Podnikové financie pre manažérov

Cieľová skupina

Pre koho bude seminár prínosom:

Manažérom, odborným a výkonným pracovníkom, ktorí si chcú doplniť svoje znalosti o základy ekonomiky a chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy. U profesionálne riadených firiem je znalosť preberaných tém nutným predpokladom, aby sa pracovník mohol stať teamlídrom alebo manažérom. U účastníkov sa nevyžadujú znalosti podnikovej ekonomiky.

Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Organizátor