Detail kurzu

Praktické riadenie rizík ISMS

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Pochopenie prínosov práce s rizikovým scenárom dovolí účastníkom jednodenného kurzu zo skúmania obecných hrozieb na tvorbu a rozvíjanie konkrétnych scenárov, ktoré sú vlastné danej organizácií a tak majú vyššiu vypovedajúcu schopnosť, ktorá dovoľuje významne spresniť požiadavky pri presadzovaní ISMS.

Obsah kurzu

  • Ciele, princípy a metódy riadenie rizík ISMS
  • Miesto riadenia rizík v ISMS
  • Správna metóda riadenia rizík alebo cesta od analýzy ku zvládaniu rizík
  • Hodnotenie rizík a príklady tvorby rizikových scenárov.
  • Zvládanie rizík a spôsoby výberu bezpečnostných opatrení
  • Použitie automatizovaných nástrojov

Cieľová skupina

Všetkých manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti riadenia rizík a obohatiť sa o množstvo skúseností a účelných doporučení spojených s riadením rizík.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor