Kurz: Praktické riadenie rizík ISMS

Popis kurzu

Pochopenie prínosov práce s rizikovým scenárom dovolí účastníkom jednodenného kurzu zo skúmania obecných hrozieb na tvorbu a rozvíjanie konkrétnych scenárov, ktoré sú vlastné danej organizácií a tak majú vyššiu vypovedajúcu schopnosť, ktorá dovoľuje významne spresniť požiadavky pri presadzovaní ISMS.Obsah kurzu

  • Ciele, princípy a metódy riadenie rizík ISMS
  • Miesto riadenia rizík v ISMS
  • Správna metóda riadenia rizík alebo cesta od analýzy ku zvládaniu rizík
  • Hodnotenie rizík a príklady tvorby rizikových scenárov.
  • Zvládanie rizík a spôsoby výberu bezpečnostných opatrení
  • Použitie automatizovaných nástrojovCieľová skupina

Všetkých manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti riadenia rizík a obohatiť sa o množstvo skúseností a účelných doporučení spojených s riadením rizík.Certifikát

certifikát s neobmedzenou platnosťouKontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor