Praktické riadenie rizík ISMS

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopenie prínosov práce s rizikovým scenárom dovolí účastníkom jednodenného kurzu zo skúmania obecných hrozieb na tvorbu a rozvíjanie konkrétnych scenárov, ktoré sú vlastné danej organizácií a tak majú vyššiu vypovedajúcu schopnosť, ktorá dovoľuje významne spresniť požiadavky pri presadzovaní ISMS.

Cieľová skupina

Všetkých manažérom bezpečnosti informácií a audítorom ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti riadenia rizík a obohatiť sa o množstvo skúseností a účelných doporučení spojených s riadením rizík.

Obsahová náplň

  • Ciele, princípy a metódy riadenie rizík ISMS
  • Miesto riadenia rizík v ISMS
  • Správna metóda riadenia rizík alebo cesta od analýzy ku zvládaniu rizík
  • Hodnotenie rizík a príklady tvorby rizikových scenárov.
  • Zvládanie rizík a spôsoby výberu bezpečnostných opatrení
  • Použitie automatizovaných nástrojov

Lektor:
Ing. Ludek Novák

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)