MANAŽÉRSKA AKADÉMIA I

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zmysel a ciele Manažérskej akadémie I:

Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká na štarte

Získať ucelenú predstavu o úlohe manažérov

Osvojiť si postupy a techniky manažérskej práce na praktických príkladoch

Vybudovať správne manažérske postoje

Najvhodnejší pre:

Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície

Obsahová náplň

Obsah kurzu 2 + 2 dni:

Modul 1 - Taktika prechodu a štartu manažéra

Základné chyby na štarte manažéra

Definovanie všetkých manažérskych rolí a zodpovedností

Posilňovanie slabých rolí manažéra

Budovanie manažérskej autority

Modul 2 - Vedenie ľudí a tímov

Analýza súčasného štýlu vedenia manažéra

Situačné vedenie a jeho použitie v praxi

Ako stanovovať, komunikovať ciele a úlohy

Delegovanie úloh ako pracovný nástroj

Spätná väzba - pozitívna kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikácia na pracovisku

Ako spravovať komunikačné kanály v spoločnosti

Informácie a dezinformácie, informačné šumy

Krízová, prevádzková a preventívna komunikácia

Reč tela a jej využitie v komunikácii

Vedenie osobných rozhovorov, Win-Win technika

Modul 4 - Motivácia pracovníkov

Motivačná energia a jej používanie pri motivácii

Motivátory a príprava motivujúceho prostredia

Demotivácia, riziká vyhorenia

Typy zamestnancov

Motivačné nástroje, ako zacieliť motiváciu

Modul 5 - Efektívna práca s časom

Žrúti času a kroky na ich odstránenie

Stanovovanie priorít v práci manažéra

Úlohy a ich delenie na fázy

Paretovo pravidlo v praxi

Plánovanie činností manažéra

Technické pomôcky pre efektívnu prácu

Modul 6 - Vedenie porád a stretnutí

Porada ako riadiaci nástroj

Techniky vedenia porád - obsah a forma vedenia porady

Časový harmonogram porady

Efektívne využitie času na poradách

Typológia účastníkov porád

Efektívne riadenie diskusie

Použité metodické prístupy:

Manažérska akadémia aktívne zapája účastníkov do tematiky a nácvikov, účastníci sú zároveň partneri, ktorí sa od seba navzájom učia a získavajú širší nadhľad.

60% času sa odohráva riešením situácií z praxe, nácvikom alebo skupinovými činnosťami

pracuje sa v menších skupinách, v ktorých účastníci hrajú rôzne role

každý deň sú realizovaná 3-4 cvičenia rôzneho tematického zamerania

celkom je v priebehu všetkých šiestich modulov realizovaných 26 cvičení a simulácií.

viac na: www.cadetgo.sk

Termíny kurzov

25.01.2018 - 26.01.2018

2+2 dni, 25.-26.1.2018 + 22.-23.2.2018

čas: 09:00 - 16:30
kapacita: 12
cena: 649 €
lektori: Libor Kotlán, Ing. Zdeněk Fibich

Prihlásiť sa
22.03.2018 - 23.03.2018

2+2 dni, 22.-23.3.2018 + 19.-20.4.2018

čas: 09:00 - 16:30
kapacita: 12
cena: 649 €
lektori: Libor Kotlán, Ing. Zdeněk Fibich

Prihlásiť sa
26.04.2018 - 27.04.2018

2+2 dni, 26.-27.4.2018 + 24.-25.5.2018

čas: 09:00 - 16:30
kapacita: 12
cena: 649 €
lektori: Libor Kotlán, Ing. Zdeněk Fibich

Prihlásiť sa
31.05.2018 - 01.06.2018

2+2 dni, 31.5-1.6.2018 + 28.-29.6.2018

čas: 09:00 - 16:30
kapacita: 12
cena: 649 €
lektori: Libor Kotlán, Ing. Zdeněk Fibich

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Libor Kotlán
mobil:
+421 905 253 *** zobraziť


Adresa
Agátová 22, 84101 Bratislava
Školiace priestory Cadet Go Slovakia

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/526 223 *** zobraziť

mobil:
+421 905 253 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.cadetgo.sk

Adresa
Cadet Go Slovakia
Agátová 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)