Kurz: Účetnictví v praxi pro mírně pokročilé

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelenější pohled na účetní problematiku a prohloubíte znalosti účetnictví podnikatelů. Probereme si společně všechny účtové třídy a zaměříme se na oblasti, ve kterých se často chybuje. Materiály jsou doplněny o ukázky účtování nejběžnějších účetních případů.Obsah kurzu

ZMĚNA LEGISLATIVY:

 • novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele,
 • změny v účtování darů, zásob vlastní výroby, aktivace,
 • vybraná ustanovení pokynu D-22.

DLOUHODOBÝ MAJETEK:

 • zobrazení jednotlivých druhů majetku v rozvaze,
 • stanovení pořizovací ceny.

OSTATNÍ:

 • rezervy x opravné položky,
 • účtování dotací,
 • časové rozlišení,
 • rekapitulace závěrečných prací s upozorněním na možné chyby.

DAŇ Z PŘÍJMU:

 • leasing, podmínky daňové uznatelnosti,
 • technické zhodnocení,
 • daňová uznatelnost opravných položek k pohledávkám,
 • transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmu právnických osob.Cieľová skupina

Seminář je určen zájemcům se základními znalostmi účtování, kteří potřebují získat hlubší vhled do účetnictví.Poznámka k cene

kód: 1704960 - 3 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 170496A - 7 201 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170496B - 10 233 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170496C - 12 886 Kč + DKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz