Kurz: Hodnotenie zamestnancov

Popis kurzu

Cieľom školenia je Vás naučiť pripraviť podklady k hodnoteniu, navodiť príjemnú atmosféru a viesť hodnotiaci rozhovor k zamýšľaným cieľom. Zdokonalíte sa v poskytovaní spätnej väzby i zvládaniu prípadných konfliktných alebo emočne vypjatých situáciach tak, aby hodnotený zamestnanec Vaše hodnotenie prijal a neskončil demotivovaný.Obsah kurzu

 • Hodnotenie zamestnancov ako komplexný proces (postup, efektívne kroky, úskalia)
 • Analýza pracovného miesta a stanovenie kritérií pre hodnotenie = základ kvalitného hodnotenia
 • “Ideálny zamestnanec”
 • Hodnotiaci formulár a jeho náležitosti
 • Škálovanie a hodnotiace stupnice
 • Osobnosť hodnotiteľa (autorita, komunikácia, reč tela, potrebné zručnosti)
 • Príprava na hodnotenie (zamestnanca aj hodnotiteľa) – podklady, informácie, pozvánka, zásady prípravy
 • Hodnotiaci rozhovor
 • Otázky pri hodnotení
 • Prostredie na hodnotenie
 • Spätná väzba, 360°
 • Hodnotiaca komisia
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov s hodnotiacim procesom (vytvorenie jednoduchého dotazníku)
 • Zvládanie problematických zamestnancov
 • Pravidlá a chyby hodnotenia
 • Kariérne plánovanie
 • Motivačná matica
 • Cafeteria systémCieľová skupina

všetkých vedúcich pracovníkov, HR management a personálne útvaryKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor