Kurz: Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších souvislostech

Popis kurzu

Cílem semináře je probrat téma podvodů na DPH a s nimi souvisejících procesních i hmotněprávních otázek. Výklad je zaměřen zejména na novější vývoj judikatury, především od roku 2015 dosud.Obsah kurzu

 • vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu (NSS) k pojmu podvodu na DPH,
 • „slepé cesty“ správců daně při potírání podvodů (extenze pojmu intrakomunitárního dovozu, popírání poskytnutí zdanitelného plnění ad.),
 • „slepé cesty“ daňových subjektů při obraně před zahrnutím mezi subjekty účastné na podvodu (řetězec dodavatelů bez ekonomického ratia, jiné „podivnosti“ fungování byznysu daňového subjektu),
 • zajišťovací příkazy a jejich soudní kontrola,
 • daňový subjekt blokovaný zajišťovacím příkazem a jeho dočasná ochrana po dobu trvání soudního řízení (předběžná opatření správních soudů),
 • daňový subjekt „poslaný“ do insolvence a jeho soudní ochrana proti daňovým pohledávkám správce daně,
 • některé související otázky procesní povahy:
 1. POP nebo daňová kontrola? Není to vlastně jedno?
 2. Úrok z daňového odpočtu.
 3. Částečné vyměření odpočtu DPH.
 • některé trestněprávní souvislosti:
 1. Kdy může být účast na podvodu na DPH trestná a kdy ne?
 2. „Ne bis in idem“ ve světle recentní judikatury NSS, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR.Cieľová skupina

Všem, kdo se zajímají o problematiku daně z přidané hodnoty a mohou se setkat s podvody na této dani, tj. především finančním a obchodním manažerům firem, daňovým poradcům, pracovníkům správců daně, advokátům, policistům zabývajícím se daňovou kriminalitou aj.Poznámka k cene

kód: 1705980 - 2 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170598A - 5 681 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170598B - 8 073 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170598C - 10 166 Kč + DPKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz