Detail kurzu

Úvod do práva Európskej únie – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie právomoci a závažná judikatúra

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť odborné a relevantné informácie a poznatky z oblasti fungovania právneho systému EÚ

Obsah kurzu

Základné princípy práva ES/EÚ. Prednosť a priamy účinok práva ES. –

  • Vzťah právneho poriadku ES k národným právnym poriadkom členských štátov. Priamy účinok komunitárneho prá­va.
  • Orientácia v databázach Európskej únie a vyhľadávanie komunitárnych predpisov na internete – celex, eur-lex. Orientácia v rozsudkoch Súdneho dvora ES.
  • Charakteristika Súdneho dvora ES a Súdu prvého stupňa, súdne senáty – právomoc, príslušnosť, význam judikatúry ESD
  • Závažná judikatúra ESD – prehľad najdôležitejších rozsudkov
  • Diskusia.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, podnikateľov.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 905 172 880
bpmvzdel@zmail.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať