Detail kurzu

Efektívna komunikácia v práci aj v živote

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele : dokázať lepšie porozumieť sebe aj druhým v okolí a nastaviť komunikáciu tak, aby bola podpornou a efektívnou. Vedieť odčítať signály neverbálnej aj verbálnej komunikácie a zorientovať sa ako správne reagovať v rôznych situáciách. Dokázať odhadnúť postoje, emócie a správne identifikovať správanie druhých a následne doladiť vlastnú komunikáciu.

Obsah kurzu

Obsah:

 • Čo všetko nám telo dokáže signalizovať a komunikovať
 • Ako dokážeme prečítať emócie a postoje druhých, odhadovanie druhých
 • Viete, čo všetko sa dozviete z podania ruky?
 • Problémové gestá
 • Sebapoznanie – základ úspešnej komunikácie
 • Ako môžeme zvýšiť našu úspešnosť v komunikácii s okolím
 • Gestá a postoje, ktoré otvárajú komunikáciu
 • Prekážky v komunikácii – čo blokuje našu komunikáciu
 • Komunikácia v kancelárii, pracovné stretnutia, verejné vystúpenia…
 • Signály klamania
 • Čo zvyšuje presvedčivosť vo verbálnej komunikácii?
 • Nácvik komunikačných zručností
 • Riešenie problémov z praxe

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor