Kurz: Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho pohovoru

Popis kurzu

Ciele: zvýšiť schopnosť zvládať komunikáciu s pracovníkmi pri znižovaní stavu zamestnancov a pri vedení disciplinárneho pohovoru.Obsah kurzu

Obsah :

1. Prepúšťanie zamestnancov Kritéria a metódy prepúšťania Nesprávne postupy a chyby pri uvoľňovaní zamestnancov, bariéry na strane manažérov Emócie a reakcie zamestnancov Výstupný pohovor – spôsoby vedenia a zásady Nástroje na zvládnutie prepúšťaných zamestnancov – Outplacement 2. Disciplinárne konanie Interná komunikácia vo firme – zmapovanie situácia, analýza problému a postoja zúčastnených strán Fázy disciplinárneho procesu Vedenie disciplinárneho procesuKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor