Detail kurzu

Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je podať účastníkom užitočné informácie o právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov, o pravidlách uzatvárania obchodných zmlúv a zmluvnej zodpovednosti podľa aktuálneho Obchodného zákonníka.
Pri rozhodovaní sa o použití správneho predpisu a jeho ustanovení pre určitý záväzkový vzťah je potrebné poznať aspoň základné právne požiadavky súvisiace s voľbou/povin­nosťou použitia Obchodného resp. Občianskeho zákonníka, voľbou práva, základnú vzťahovú štruktúru v oblasti súkromného práva a pod. Výklad lektora bude zameraný na vybrané ustanovenia OZ a OBZ s príkladmi z praxe. Pri uzatváraní zmluvy platia určité pravidlá a možnosti ešte počas dohodovania potenciálny zmluvný vzťah ukončiť, resp. od návrhu odstúpiť či zrušiť ho. Je dôležité poznať časové momenty spojené s návrhom a akceptáciou zmluvy. Každá zmluva má podľa zákona určité podstatné náležitosti. Na príkladoch si účastníci s lektorom definujú možnosti odchýlky od zákona, teda poukáže sa na možnosti využitia dispozitívnych ustanovení zákona v prospech klienta ako aj na prípadné riziká spojené s nedostatočným poznaním zákona. Plnenie z už existujúcej zmluvy sa niekedy nezaobíde bez ťažkostí spojených s omeškaním, vadným plnením a pod. Za určitých okolností môže dôjsť aj k predčasnému ukončeniu vzťahu. Časť prednášky bude venovaná spôsobom ukončenia zmluvy, nárokom súvisiacim so vzniknutou škodou, ako aj základným zodpovednostným vzťahom.

Obsah kurzu

Obsah školenia

  1. Úvod do právnej úpravy záväzkov
  2. Vznik zmluvy, základné náležitosti (zmluvy podľa oboch kódexov)
  3. Štruktúra zmluvy, problematické ustanovenia
  4. Základné formulácie na vzorových príkladoch
  5. Úprava zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku
  6. Spôsoby ukončenia zmluvy a nároky s tým súvisiace (odstúpenie, výpoveď a p.)
  7. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor