Kurz: Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy

Popis kurzu

Během semináře načerpáte inspiraci ke skutečně efektivnímu procesu hodnocení, poznáte jednotlivé etapapy procesu hodnocení zaměstnanců a budete schopni propojit tento proces s ostatními navazujícími personálními procesy ve vaší firmě. Získáte a prakticky si nacvičíte dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru, s jehož výsledky budete schopni dále pracovat.Obsah kurzu

  • proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.),
  • význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou firmu,
  • jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou,
  • nastavení cílů,
  • příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru,
  • problematické situace, které mohou nastat,
  • časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a hodnocení procesu hodnocení,
  • tvorba KPI´s,
  • měření kompetencí.

Diskuze, sdílení zkušeností.Cieľová skupina

Tento seminář je určen HR manažerům, HR specialistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory.Poznámka k cene

kód: 1820060 - 6 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 182006A - 12 521 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 182006B - 17 793 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 182006C - 22 406 Kč +Kontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz