DETAIL KURZU

Efektívny nákup

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Prínos tréningu Získate poznatky a vedomosti a zručnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií Naučíte sa metódy a postupy, ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom a hodnotiť ho Osvojíte si techniky budovania vzťahu s dodávateľom aj pri využívaní elektronických au­kciíObsah kurzu

 • Nákup – moderná tvorba zisku
  • Osobnosť nákupcu – komunikácia, vyjednávanie, taktiky
  • Etika nákupu v prostredí verejného obstarávania
  • Plánovanie a nákupné procesy
  • Analýzy, metodiky, hodnotenie dodávateľov, nákupný procurement, TCO model pri nákupe (Total Cost of Ownership)
  • Elektronické aukcie – e-technológie, e-procurement,
  • Prenos rizík na dodávateľa

Cieľová skupina

Majitelia firiem, strategickí nákupcovia, spolupracovníci z oddelenia nákupu

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Vyskočová
+421 911 878 107
vyskocova@mvacademy.sk

Hodnotenie
Organizátor