Kurz: Uzavření účetnictví za rok 2017 pro podnikatelské subjekty

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2017 a změnami v účetnictví a účetní závěrce platné pro rok 2018.Obsah kurzu

 • inventarizační rozdíly,
 • účetní případy související se zásobami,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • rezervy,
 • opravné položky,
 • kursové rozdíly,
 • splatná a odložená daň,
 • účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů,
 • aktuální výklady a stanoviska vztahující se k uzavírání účetních knih,
 • kontrolní vazby v účetní závěrce,
 • zveřejňování účetní závěrky,
 • novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví 2018 – změny v účetní závěrce pro rok 2018 (úpravy v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty, nové požadavky na přehled o peněžních tocích a přílohu v účetní závěrce).Cieľová skupina

Seminář je určen hlavním účetním a dalším pracovníkům účtáren podnikatelských subjektů.Poznámka k cene

kód: 1703840 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 170384A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170384B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170384C - 7 786 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz