Detail kurzu

Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je identifikovať a analyzovať novovzniknuté problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi a návrhy na ich riešenia, na ktoré poukáže lektor – sudca pri určitých vybraných ustanoveniach nového Civilného sporového poriadku.

Problémové okruhy: Úkony súdu Úkony strán sporu Procesný útok Procesná obrana Sudcovská koncentrácia konania Dokazovanie Dôkazné prostriedky Splnomocnenie v súdnom konaní Doručovanie v súdnom konaní Označenie strán sporu v súdnom konaní Diskusia Lektor: Mgr. Maroš Fekete – po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky bol v roku 2000 menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
bpmvzdel@zmail.sk

Hodnotenie
Organizátor