Základy Six Sigma

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie sa s metodikou Six Sigma a s jej nástrojmi pre zlepšenie výkonnosti podniku.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

  • Čo je Six Sigma (história, účel, kľúčové pojmy, vysvetlenie princípov Six Sigma)
  • Návrh procesov a ich klasifikáce (zostavenie procesnej mapy)
  • Definovanie výstupov kľúčových procesov a meranie výkonnosti
  • Zlepšovanie procesov (DMAIC)
  • Výber vhodných Six Sigma projektov
  • Základné metódy a nástroje Six Sigma (ukázka prínosu DOE)
  • Aplikácie metódy Six Sigma (definovanie organizačnej štruktúry a úloh v rámci Six Sigma projektov)
  • Praktické cvičenia
  • Diskusia

Termíny kurzov

10.05.2018 - 11.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)