DETAIL KURZU

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára:

Výklad zákona prijatého NRSR dňa 26.06.2019, ktorým dochádza k ukončeniu niektorých exekučných konaní:

  • zastavenie starej exekúcie,
  • rozhodná doba a jej predĺženie,
  • upovedomenie o zastavení exekúcie,
  • trovy zastavenej exekúcie,
  • námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie,
  • nový návrh na vykonanie exekúcie,
  • súvisiace zmeny v Exekučnom poriadku,
  • diskusia.
Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor