Detail kurzu

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára:

Výklad zákona prijatého NRSR dňa 26.06.2019, ktorým dochádza k ukončeniu niektorých exekučných konaní:

  • zastavenie starej exekúcie,
  • rozhodná doba a jej predĺženie,
  • upovedomenie o zastavení exekúcie,
  • trovy zastavenej exekúcie,
  • námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie,
  • nový návrh na vykonanie exekúcie,
  • súvisiace zmeny v Exekučnom poriadku,
  • diskusia.

Obsah kurzu

Čo sa Vám na seminári najviac páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

- odbornosť lektora a jeho schopnosť reagovať na otázky účastníkov,

- dobrá komunikácia, človek z praxe,

- diskusia a praktické prípady,

- catering, organizácia a odbornosť lektora,

- forma vedenia seminára,

- prirodzený prístup prednášajúceho,

- veľa praktických príkladov, dobrý spôsob vedenia školenia,

- spôsob vedenia seminára, otázky vs. odpovede, premostenie na skúsenosti z praxe,

- prístup a profesionalita prednášajúceho,

- aplikácia práva z pohľadu súdu,

- odkazy na rozhodnutia odvolacích súdov,

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať