Bratislava

Zákonník práce pre manažérov a vedúcich zamestnancov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal vedieť v rámci svojej profesie orientovať v Zákonníku práce. Špeciálne školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou vás prevedie základnými pojmami a inštitútmi Zákonníka práce. Lektorka rozoberie jednotlivé druhy pracovných pomerov. Venovať sa bude i vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani základné povinnosti zamestnancov, zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku a prekážky v práci s ich dôsledkami.

Cieľová skupina

všetkých manažérov a vedúcich zamestnancov

Obsahová náplň

  • Základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
  • Aké druhy pracovnoprávnych vzťahov upravuje Zákonník práce (rôzne druhy pracovných pomerov, dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru)
  • Vznik pracovnoprávneho pomeru (prijímací proces, pracovná zmluva, jej náležitosti, skúšobná doba, pracovná náplň)
  • Zmeny pracovného pomeru (dôvody preradenia, vyslanie na pracovnú cestu, zapožičanie zamestnancov, prevod podniku)
  • Skončenie pracovného pomeru (dôvody, spôsoby, ochrana pred prepustením)
  • Zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku
  • Prekážky v práci a ich dôsledky
  • Zodpovednosť za škodu – základné princípy
  • Diskusia

Termíny kurzov

29.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Radlinského 27, 811 07 Hotel Saffron, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)