Bratislava

Zákonník práce pre manažérov a vedúcich zamestnancov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Radlinského 27, Hotel Saffron, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, zabezpečený teplý obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal vedieť v rámci svojej profesie orientovať v Zákonníku práce. Špeciálne školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou vás prevedie základnými pojmami a inštitútmi Zákonníka práce. Lektorka rozoberie jednotlivé druhy pracovných pomerov. Venovať sa bude i vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani základné povinnosti zamestnancov, zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku a prekážky v práci s ich dôsledkami.

Cieľová skupina

všetkých manažérov a vedúcich zamestnancov

Obsahová náplň

 • Základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
 • Aké druhy pracovnoprávnych vzťahov upravuje Zákonník práce (rôzne druhy pracovných pomerov, dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru)
 • Vznik pracovnoprávneho pomeru (prijímací proces, pracovná zmluva, jej náležitosti, skúšobná doba, pracovná náplň)
 • Zmeny pracovného pomeru (dôvody preradenia, vyslanie na pracovnú cestu, zapožičanie zamestnancov, prevod podniku)
 • Skončenie pracovného pomeru (dôvody, spôsoby, ochrana pred prepustením)
 • Zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku
 • Prekážky v práci a ich dôsledky
 • Zodpovednosť za škodu – základné princípy
 • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Radlinského 27, 811 07 Hotel Saffron, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)