DETAIL KURZU

Zákonník práce pre manažérov a vedúcich zamestnancov

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal vedieť v rámci svojej profesie orientovať v Zákonníku práce. Špeciálne školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou vás prevedie základnými pojmami a inštitútmi Zákonníka práce. Lektorka rozoberie jednotlivé druhy pracovných pomerov. Venovať sa bude i vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani základné povinnosti zamestnancov, zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku a prekážky v práci s ich dôsledkami.

Obsah kurzu

  • Základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
  • Aké druhy pracovnoprávnych vzťahov upravuje Zákonník práce (rôzne druhy pracovných pomerov, dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru)
  • Vznik pracovnoprávneho pomeru (prijímací proces, pracovná zmluva, jej náležitosti, skúšobná doba, pracovná náplň)
  • Zmeny pracovného pomeru (dôvody preradenia, vyslanie na pracovnú cestu, zapožičanie zamestnancov, prevod podniku)
  • Skončenie pracovného pomeru (dôvody, spôsoby, ochrana pred prepustením)
  • Zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku
  • Prekážky v práci a ich dôsledky
  • Zodpovednosť za škodu – základné princípy
  • Diskusia

Cieľová skupina

všetkých manažérov a vedúcich zamestnancov

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, zabezpečený teplý obed

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor