Detail kurzu

Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o nájme nebytových priestorov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára:

  • Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere, zmluva o nájme nebytových priestorov – najfrekventova­nejšie typy zmlúv podľa Obchodného zákonníka – aktuálne otázky a aplikačné problémy
  • Vybrané otázky CSP – úroky z omeškania, doručovanie, úkony súdu, úkony strán sporu, sudcovská koncentrácia konania, prostriedky procesného útoku a obrany, dokazovanie a formy rozhodnutia súdu
  • Diskusia a riešenie problémov z praxe účastníkov.

    http://www.bpm-educat.com/…h-priestorov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 905 172 880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor