Detail kurzu

Kúpna zmluva v obchodnej praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

a) Uzatváranie zmluvy

  • možnosti uzatvorenia zmluvy, zmluvy medzi prítomnými a dištančné zmluvy
  • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka
  • formálne náležitosti zmluvy a kontraktačný proces

b) Náležitosti kúpnej zmluvy

  • vymedzenie predmetu kúpy a podmienky dodania
  • dohoda o kúpnej cene a jej určitosť
  • splatnosť kúpnej ceny a zabezpečenie splatenia

c) Porušenie zmluvy a zodpovednosť

  • vymedzenie následkov porušenia zmluvy v jej znení
  • zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty
  • podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy

d) Diskusia, riešenie problémov z praxe účastníkov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor