Kurz: Excel - príprava na pracovný pohovor

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel – príprava na pracovný pohovor sa oboznámite s prácou v Exceli, ktorú od Vás bude vyžadovať drvivá väčšina zamestnávateľov. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí si hľadajú prácu, prípadne rozmýšľajú o zmene pracovného miesta. Pracovný pohovor z Excelu pre Vás už nebude problém – naučíme Vás.Obsah kurzu

 • Základné znalosti:
 • Prehľad aplikácie Excel
 • Možnosti ukladania zošita
 • Klávesové skratky
 • Nástroj Prilepiť – možnosti
 • Formátovanie buniek
 • Práca so stĺpcami, riadkami a hárkami
 • Zapisovanie hodnôt
 • Ďalšie nástroje:
 • Podmienené formátovanie
 • Moderná tvorba tabuliek
 • Filtre
 • Nájsť nahradiť
 • Grafy
 • Kontingenčné tabuľky
 • Odstránenie duplicít, text na stĺpce
 • Overovanie údajov
 • Medzisúčty
 • Ukotvenie priečok
 • Makrá – nahrávanie
 • Vzorce
 • Tvorba vzorcov a priority
 • Ukotvovanie buniek
 • Funkcie
 • Základné funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT…)
 • Zaokrúhľovacie funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Logické funkcie (IF, AND, OR)
 • Vnorené funkcie
 • Štatistické funkcie (SUMIF, AVERAGEIF…)
 • Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP a IFERROR)
 • Dátumové funkcie (TODAY, DAY, MONTH…)
 • Časové funkcie (HOUR, MINUTE…)
 • Textové funkcie (LEFT, MID, RIGHT…  Kontaktná osoba


  +421 907 642 961
  info@leitus.sk