Profesionálne vedenie pracovného pohovoru: Behaviorálny pohovor

Popis kurzu

Naučte sa s nami, ako môžete váš pohovor odlíšiť od desiatok iných, ktoré už kandidát absolvoval. Osvojte si moderné techniky behaviorálneho vedenia pracovného pohovoru, pomocou ktorých spoznáte jeho základné vzorce správania sa, motivačné faktory a reakciev rozličných situáciách. Naviac získajte nový vhľad do signálov neverbálnej komunikácie, ktoré vnímate, ale aj vysielate.

Po workshope budete vedieť ako sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor, aké otázky sa pýtať a ako intepretovať odpovede, ako motivovať kandidáta, aby sa rozhodol pre vašu ponuku a ako sa rozhodovať pri finálnom výbere kandidáta.

Obsah kurzu

  • Príprava na pohovor. Spôsoby ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
  • Uplatnenie koučovacích princípov pri poznávaní kandidáta
  • Účinné otázky. Príprava, načasovanie, interpretácia
  • Aktívne počúvanie. 5 zmyslov a reč tela
  • Porozumenie verbálnym a neverbálnym signálov
  • STAR a iné techniky vedenia behaviorálneho pohovoru
  • Ako spoznať kandidáta a jeho motiváciu
  • Podľa čoho a ako hodnotiť kandidátov. Najčastejšie omyly a prehliadané skutočnosti
  • Vyhodnotenie pohovorov a výber najvhodnejšieho kandidáta
  • Sebareflexia a sebakontrola

Organizátor