Detail kurzu

Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (budovanie spolupráce vo virtuálnom tíme)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je posilniť a rozvinúť vodcovské a riadiace zručnosti účastníkov vo vedení, komunikácii, koordinácii a motivácii kolegov – členov ich tímov, s ktorými neprichádzajú do osobného kontaktu každý deň.

Obsah kurzu

1. Vytvorenie optimálnych podmienok fungovania virutálneho tímu:

 • stanovenie jasných a zrozumiteľných cieľov pre tím a jednotlivcov,
  • vymedzenie základných štandardných výkonov jednotlivcov a tímu,
 • určenie zodpovednosti každého člena tímu.

2. Efektívna komunikácia v rámci virutálneho tímu:

 • zásady efektívnej komunikácie na diaľku, priorita a jasnosť informácií,
 • zabezpečenie vzájomnej informovanosti všetkých členov tímu,
  • zásady podávania efektívnej spätnej väzby členom tímu.

3. Vedenie a riadenie členov virtuálneho tímu:

 • metódy riadenia tímu na diaľku, – virutálne porady,
 • vyhodnocovanie pracovných výsledkov členov tímu,
  • riešenie problémov a konfliktov v rámci tímu.

4. Motivácia a podpora členov virtuálneho tímu:

 • zabezpečenie dynamiky tímu,
 • budovanie dôvery, spoľahlivosti a spolupatričnosti na diaľku,
 • prekonávanie rozdielností členov virtuálneho tímu.

5. Technická podpora udržiavania výkonnosti, efektívnosti a tímovosti virtuálneho tímu:

 • online nástroje na uľahčenie komunikácie a vedenie tímu na diaľku.


Cieľová skupina

Riadiaci pracovníci a členovia  „virtuálneho“ tímu.

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.
Hodnotenie
Organizátor