Kurz: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a novinky roku 2018

Popis kurzu

Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd.Obsah kurzu

 • změny pro rok 2018 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat,
 • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2017,
 • prohlášení poplatníka,
 • kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka,
 • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2017,
 • změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2017 a pro rok 2018,
 • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní,
 • kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2017,
 • zpětné podepsání prohlášení poplatníka,
 • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2017,
 • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci,
 • forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,
 • vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování,
 • mzdové listy za rok 2017 – upozornění co musí obsahovat mzdový list,
 • náležitosti mzdového listu,
 • archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje,
 • plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit,
 • vyúčtování pojistného na důchodové spoření – lhůty pro podání, forma podání, jak toto vyúčtování vyplnit,
 • zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky),
 • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2018.

Dotazy a diskuze.Cieľová skupina

Seminář je určen mzdovým účetním.Poznámka k cene

kód: 1800390 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 180039A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180039B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180039C - 6 766 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz