Kurz: Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017

Popis kurzu

Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2017. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.Obsah kurzu

 1. seminář:
 2. 1. 2018; 9:00–14:00 – SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2017
 • obsah účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek,
 • obsah jednotlivých částí účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích,
 • novinky v účetních výkazech pro rok 2017 pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, srovnatelnost vykazovaných hodnot,
 • zveřejňování účetní závěrky,
 • základní závěrkové operace – kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti,
 • příprava účetnictví na sestavení základu daně.

2. seminář: 10. 1. 2018; 9:00–14:00 – SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2017

 • vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,
 • podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,
 • pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období.Cieľová skupina

Všem, kteří budou sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání.Poznámka k cene

kód: 1800440 - 3 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 180044A - 7 391 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180044B - 10 503 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180044C - 13 226 Kč + DKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz