Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie

Popis kurzu

 • Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov tak, aby v

  kontakte so spolupracovníkmi

  nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.

 • Zdokonaliť sa v presvedčivej komunikácii.
 • Rozvinúť schopnosti pracovníkov efektívne zvládať praktické

  komunikačné situácie.

Obsah kurzu

Komunikačná hra (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou) na základe analýzy sa podľa potreby preberajú systematicky nižšie uvedené témy obohatené o vhodné cvičenia a krátke nácviky rozvíjanej zručnosti. Komunikácia – cieľom je porozumenie

 • prečo si nerozumieme, ako nedorozumeniam predísť – spätná väzba.

Verbálna komunikácia

 • význam slov, zámer slovných oznámení, pozitívne vyjadrovanie.

Neverbálna komunikácia

 • význam neverbálnej komunikácie, ako bez slov komunikujeme to, čo nechceme komunikovať

Aktívne počúvanie

 • čo všetko strácame ak nepočúvame svojich partnerov v komunikácii,
 • aktívne počúvanie ako prevencia konfliktov.

Vertikálna a horizontálna komunikácia

 • riešenie vybraných komunikačných situácií (kolega na rovnakej úrovni mi nedodáva včas podklady

pre moju prácu, šéf mi nešpecifikuje priority zadanej práce a tak často robím na úlohách, ktoré mohli počkať a urgentné nestihnem, ako sa o tom s ním porozprávať; situácie z praxe účastníkov, ktorých správne riešenie pomáha odstraňovať stres a je prevenciou pre riešenie konfliktov) Komunikačná hra ( zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou práce s faktami a domnienkami). Fakty a domnienky

 • ako pri svojej komunikácii pracujem s faktami a domnienkami.

Viac informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený pre každého, kto cíti priestor pre zlepšenie svojej komunikácie. Kto si uvedomuje alebo aj neuvedomuje, že na nedorozumeniach so svojimi kolegami a kolegyňami má tiež svoj podiel. Kurz je realizovaný zážitkovou formou. Účastníci si zahrajú pár komunikačných hier, ktoré im pomôžu uvedomiť si, v čom je potrebné zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a hneď v následných cvičeniach budú mať priestor na ich zlepšovanie.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí za 3 a ďalšieho účastníka alebo pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Organizátor