Detail kurzu

PRÍSTUP MINDFULNESS V EFEKTÍVNOM MANAŽMENTE ČASU

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Mindfulness (bdelosť, všímavosť) je dôležitejším riadiacim princípom našej mysle. Ak je dobre rozvinutá, nesmierne nám pomôže pri riadení seba (mentálnych procesov, emócií, tela a správania sa) a súčasne pri efektívnom zvládaní a riadení sociálnej reality okolo nás.

Ciele kurzu:

 • vedieť uplatniť základné zručnosti potrebné na ochranu vlastného času pomocou techniky mindfulness
 • pochopiť princípy a funkčné metódy manažovania stresu;
 • spoznať svoje vnútorné motivátory ako bázu pre vedomú prácu s časom a s vlastnou energiou

Obsah kurzu

 • Všímavosť a bdelosť – reakcia a odpoveď
 • Práca s vnútornými myšlienkami – pozorovanie, prijatie a ich regulovanie
 • Zvládanie vyrušení a schopnosť koncentrácie
 • Ochrana svojho tvorivého času
 • Vedomé odpovedanie na „zlodejov“ času
 • Mindfulness v praxi
 • Prokrastinácia – pochopiť a zmierniť tendenciu k odkladaniu
 • Eliminácia zlozvykov pri riadení a využívaní času
 • Redukcia stresu a vedomá odpoveď na náročné emočné situácie
 • Osobná motivácia a time management

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania: krát­ke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, praktický nácvik, spätná väzba

Cieľová skupina

Kurz je pre všetkých, ktorí chcú začať riadiť svoj čas pomocou techník mindfulness.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 948 499 564
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor