Detail kurzu

Popis kurzu

Po absolvování dílny budou účastníci schopni:

  • vysvětlit a využít nové metody vzdělávání
  • vysvětlit a využít nové pomůcky ve vzdělávání

Obsah kurzu

  • Metody a pomůcky využívané k představení lektora a účastníků a k jejich motivaci
  • Metody a pomůcky využívané k předávání znalostí a dovedností
  • Metody a pomůcky využívané k opakování a procvičování naučeného
  • Metody a pomůcky využívané ke kontrole a vyhodnocování naučeného

Cieľová skupina

Lektoři vzdělávající dospělé

Certifikát Osvědčení o absolvování lektorské dílny Soubor metodických listů výukových metod a pomůcek. Poznámka k cene

Členové AIVD ČR sleva 1000 Kč

Kontaktná osoba

Ivana Čechová
+420 734 605 219
kancelar@aivd.cz

Hodnotenie
Organizátor