Detail kurzu

Microsoft Excel I. - pre začiatočníkov

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Čo je to Excel a načo mi môže byť užitočný? Ak nevieme zodpovedať na túto otázku, tak je veľmi pravdepodobné, že pri našej práci existujú činnosti, ktoré je možné robiť jednoduchšie. Fakt, že program Excel je suverénne najpoužívanejším programom vo firmách na Slovensku toto len potvrdzuje. Spektrum použitia tohoto programu je naozaj veľké. Začiatočníci ho môžu využiť na evidovanie informácií ľubovoľného typu a tvorenie jednoduchých výpočtov k týmto údajom. Pokročilejší užívatelia vedia tieto dáta analyzovať a použiť tieto výsledky pri každodenných rozhodnutiach (bez ohľadu na to, či sú to kancelársky pracovníci, manažéri, alebo analytici). Často je používaný aj expertmi z rôznych oblastí kvôli veľmi širokému spektru funkcií, ktoré sú k dispozícií a veľmi jednoduchému prístupu k vlastným makrám. Kurz Excel I. pre začiatočníkov je vstupný kurz do programu Excel a je určený pre užívateľov, ktorí nemajú s Excelom vôbec žiadne skúsenosti. Rovnako dôležitý je však tento kurz aj pre všetkých užívateľov samoukov, ktorí nemajú veľa praktických skúseností, a často sa potýkajú s problémami pri používaní základných operácií a návrhu tabuliek. Klasická mylná predstava samoukov je napr. že znalosť jedného spôsobu kopírovania v Exceli postačuje. Excel ich rozoznáva minimálne 6 a každý má svoje miesto a spôsob použitia. Ďalší príklad môže byť užívateľ, ktorý síce pozná nástroj Filter a zoradenie, ale nepozná koncept databázovej tabuľky a nevie si ju správne navrhnúť. Toto sú práve základné oblasti, na ktoré sa tento kurz zameriava. Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s počítačom, a to aspoň na úrovni kurzu Základy práce s počítačom, Windows. Konkrétne je potrebné najmä, aby sa vedel orientovať v súborovom systéme Windows a vedel dáta kopírovať a premiestňovať podľa potreby na ľubovoľné miesto.

Obsah kurzu

=== Oboznámenie sa s programom MS Excel - Úvod do Microsoft Office - Čo je to kancelársky balík MS Office a z čoho sa skladá - Správny spôsob využitia základných programov Word, Excel a PowerPoint - Definícia pojmov textový dokument, tabuľkový zošit a prezentácia - Rozdiely vo verziách 2003, 2007, 2010 a 2013 - Iné kancelárske balíky a ich porovnanie s MS OFFICE - Štartujeme Excel - Spôsoby spustenia Excelu - Podporované formáty súboru, s ktorými Excel pracuje a automaticky otvára - Ukladanie Excel zošita, rozdiel medzi ukladaním spôsobom "Uložiť" a "Uložiť ako" - Čo to znamená Export údajov, často používané Formáty exportu - Možnosti programu Excel - Čo je to tabuľka, ako je tabuľka definovaná, čo je iba text - Často používané typy tabuliek v Exceli - Pracovné prostredie programu Excel - Základná orientácia na pracovnej ploche - Hlavný pás s nástrojmi Ribbon, princíp fungovania - Spôsob orientácie v hlavnom menu - Kontrolné informácie na stavovej lište - Pracovná plocha - Ako funguje pracovná plocha, čím sa líši od dokumentu Word - Štruktúra Excel súboru, definícia pojmov bunka, hárok a zošit - Organizácia plochy, vysvetlenie pojmov stĺpec, riadok a oblasť === Základné operácie - Zápis hodnoty - Techniky zápisu hodnoty - Typy rozpoznávaných hodnôt, základné chyby pri zápise hodnôt - Rozdiel medzi rozpoznávaním hodnoty a formátom bunky - Označovanie a navigácia - Označovanie bunky, riadku stĺpca a oblasti myšou - Označenie niekoľkých oblastí - Čo je to automatické označovanie tabuľky a kde sa využíva - Zaujímavé klávesové skratky pri označovaní - Rýchla navigácia pomocou klávesových skratiek - Operácie na bunke - Rozdiel medzi vymazaním hodnoty, vymazaním formátu bunky a odstránením celej bunky - Vkladanie buniek v tabuľke, vkladanie celých riadkov a stĺpcov - Techniky kopírovania a presunu bunky v tabuľke - Spôsoby kopírovania a presunu tabuliek - Možnosti prilepenia pri kopírovaní tabuliek - Tvorenie jednoduchých radov čísiel, dátumov a časov - Nastavenie šírky stĺpca a riadku - Skrytie a odkrytie stĺpca a riadku - Operácie na hárku - Vytvorenie a odstránenie hárku - Názov pozícia a farba hárku - Skrytie a odkrytie hárku - Skopírovanie a presun hárkov medzi zošitmi === Formátovanie - Číselný formát bunky - Formáty čísla - Formáty dátumu - Formáty času - Čo je to formát text a na čo sa využíva - Práca s veľkým textom v bunke - Použitie komentárov pri tvorbe popisov - Zalomenie textu - Zlúčenie bunky - Grafická úprava tabuľky - Zarovnanie obsahu bunky - Farba bunky a písma - Tvorba okrajov buniek a tabuľky - Predstavenie nástroja automatická tabuľka - Výber témy a možnosti jej úpravy - Prehliadka možností ktoré nástroj tabuľka poskytuje - Zrušenie automatického formátu === Úvod do výpočtov v Exceli - Výpočty pomocou nástroja Automatický súčet - Jednoduchý súčet hodnôt - Operácia počet a priemer - Hľadanie hraničných hodnôt - Tvorenie vlastných vzorcov - Čo je to vzorec, ako vzniká a ako sa správa - Rozdiel medzi vzorcom a funkciou, ako sa vzorec a funkcia dajú kombinovať - Základné matematické operácie vo vzorci - Priorita operácií v zložitejšom výpočte - Odkazy vo výpočtoch - Čo je to odkaz a prečo ho využívame - Zreťazenie výpočtov - Kopírovanie vzorca a funkcie === Práca s údajmi - Zoraďovanie dát - Jednoduché zoradenie dát podľa jedného údaja - Viacúrovňové zoradenie - Zoraďovanie hodnôt na základe farby - Filtrovanie - Vysvetlenie nástroja automatický filter - Filtrovanie dátumových a časových hodnôt - Filtrovanie textových hodnôt - Filtrovanie na základe farby - Vyhľadávanie vo filtri === Úvod do tvorenia grafov - Tvorenie grafu - Ako vytvoriť graf - Tabuľka ako zdroj údajov pre graf - Prehľad základných typov grafu - Skupinový a skladaný stĺpcový graf - Čiarový graf - Koláčový graf - Jednoduché nastavenia grafu - Formátovanie grafu pomocou galérie štýlov - Pridanie nadpisu ku grafu a osiam === Tlač - Nastavenie tlače - Tlač tabuľky - Tlač celého hárka - Tlač grafu - Nastavenia strany - Veľkosť, orientácia a okraje strany - Súvis medzi nastavením strany a pracovnou plochou === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať