Kurz: Základný kurz bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účastníci kurzu sú vyškolení v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, o ich povinnostiach a právach.Kontaktná osoba


+421 45/541 03 60
bozp@jf.sk


Organizátor