DETAIL KURZU

SAP pre používateľov II. - praktické cvičenia v systéme

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz SAP-u pre používateľov je voľným pokračovaním kurzu SAP pre používateľov I. a odporúča sa každému záujemcovi, ktorý si chce preopakovať a precvičiť vedomosti získané v prvom kurze. Samozrejme, že absolvovanie prvého kurzu nie je podmienkou, ale je veľmi vhodné mať vedomosti a zručnosti na úrovni, ktorú kurz SAP pre používateľov I. pojednáva. Praktickými cvičeniami prechádza business procesmi a príslušnými transakciami, ktoré sú v praxi často využívané. Absolvent tohoto kurzu SAP bude schopný porozumieť a vysvetliť základnú organizačnú štruktúru v SAP ERP, vytvoriť, zmeniť a zobraziť objednávky a faktúry, zobraziť údaje o ľudských zdrojoch, oboznámiť sa s logistickými údajmi v SAP ERP, stiahnuť údaje zo systému SAP do MS Excel a ďalej s nimi pracovať, filtrovať a usporiadať údaje v tabuľkách.

Systém SAP je najrozšírenejším podnikovým systémom na svete. Na Slovensku používa SAP najmä štátna správa, SPP, ŽSR, ZSE, ako i mnoho nadnárodných spoločností. Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom SAP ERP a zvýšiť svoju kvalifikáciu, ako aj možnosť uplatnenia na trhu práce.

Obsah kurzu

Mind refresh

 • Základná terminológia
  • Krátke opakovanie z kurzu SAP Používateľ I.

Základné organizačné jednotky v SAPe

 • Koncepcia klienta (MANDT)
  • Tabuľky závislé a nezávislé na klientovi
 • Spoločnosť – Company code (BUKRS)
  • Účtovný okruh
 • Ziskové stredisko
 • Nákladový okruh a Nákladové stredisko
 • Závod a Sklad
 • Technické miesto
 • Oblasť odbytu/predaja (sales area), Predajná organizácia a Cesta odbytu
 • Personálna oblasť a Čiastková personálna oblasť, Pracovný úsek

Praktické používanie systému MM – Material Management:

 • Kmeňové dáta materiálu a dodávateľa
  • založenie a zobrazenie
 • Nákupný proces
  • požiadavka na objednávku
  • objednávka
 • Skladová evidencia
  • príjem materiálu a faktúra

SD – Sales and Distribution

 • Kmeňové dáta odberateľa
  • založenie a zobrazenie
 • Zákazka a Predaj

FI – Finanncial Accounting

 • Účtovanie
  • zaúčtovanie dokladu
  • zobrazenie zostatkov
 • Prijatá faktúra
  • zaúčtovanie dokladu
  • zobrazenie položiek

CO – Controlling

 • Nákladové stredisko
 • Vnútropodniková zákazka
  • zobrazenie kmeňových záznamov

HR Modul – Human Resources

 • Členenie
 • OM – Organizačný manažment
 • Údržba dát v OM
  • kmeňový záznam
 • PA – Personálna administrácia
 • Základné infotypy

Tipy a triky pre používateľov
- Praktické pomôcky pri práci so systémom

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať