Finančná analýza podniku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu nadobudnú dostačujúce znalosti finančného manažmentu a zručnosti pre investičný controlling a efektivitu vynakladania kapitálu v spoločnosti. Naučia sa pripraviť finančnú analýzu spoločnosti, správne implementovať jej výsledky a eliminovať možné nesprávne manažérske rozhodnutie a jeho dopady na samotnú spoločnosť. Kurz je vhodný pre finančných a projektových manažérov, riaditeľov spoločností, majiteľov firiem ako aj širokú odbornú verejnosť.

Cieľová skupina

Finančné riadenie a finančná analýza sú nástrojom tvorby a kontroly finančného zdravia podnikateľského subjektu.

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Princíp tvorby zisku a kladných finančných tokov
  2. Pozícia podnikateľského subjektu v distribučnom reťazci (dodávatelia – podnikateľský subjekt – odberatelia)
  3. Produktové portfólio – významný aspekt tvorby zisku
  4. Obchodný a finančný plán – nástroj riadenia výnosov, nákladov a finančných tokov
  5. Náklady – podstata tvorby budúcich výnosov
  6. Výnosy – primárna tvorba zisku
  7. Finančné toky
  8. Finančná analýza podnikateľského subjektu: Fundamentálna analýza * Technická analýza * Analýza účtovných výkazov * Analýza pomerových ukazovateľov * Bankrotové a bonitné modely
  9. Prípadová štúdia: Finančná analýza obchodno–výrobnej firmy

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Termíny kurzov

06.11.2017 - 07.11.2017

pondelok + utorok od 9:00 do 16:00

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 18 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť


Adresa
Škultétyho 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť

web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)