Detail kurzu

Excel a Power Query – Pre pokročilých

Smart People, spol. s r.o.

Popis kurzu

Naučiť sa využívať na maximum bezplatný doplnok Power Query v Exceli, resp. Editor Power Query v Power BI. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli získať a ľubovoľne skombinovať dáta z rôznych zdrojov, prispôsobiť si ich podľa svojich potrieb, a vytvoriť výstup pre svoje analýzy a reporty, ktorý sa už bude ľahko ďalej spracovávať. A to všetko rýchlo, ľahko a bez zbytočne komplikovaných postupov. V nástroji, ktorý je extrémne flexibilný, a ktorý nekladie žiadne obmedzenia na to, odkiaľ dáta prišli, či čo s nimi chcete spraviť. Tento kurz by mal byť povinný pre všetkých, ktorí sa seriózne chcú venovať modernej analytike a reportingu, pretože im bez obmedzení umožní skombinovať a pripraviť si dáta, bez toho aby bolo potrebné trápiť sa technologickou stránkou a obmedzeniami databáz, či iných dátových zdrojov. A okrem toho sa dozviete riešenia bežných problémov, ako napr. ako skombinovať dáta z viacerých súborov a databáz do jednej tabuľky na zopár kliknutí.

Viac informácií o Power Query nájdete v tomto článku: https://www.powerpivot.sk/…ripravu-dat/

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, pod vedením špičkového odborníka so 6-ročnou praxou v Power Query a 4-ročnou praxou v Power BI, autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a Power Query. Kurz sa venuje vyslovene praktickým problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie a efektívnejšie. Referencie nájdete na stránke https://www.powerpivot.sk/referencie

Obsah kurzu

Úvod do Power Query

 • Úvod do technológie Power Query
 • Power Query v Exceli, Power BI a SSAS Tabulare
 • Načítanie dát z rôznych súborov
 • Načítanie dát z databáz, webstránok, cloudu, SharePointu, Office 365, Dynamics CRM, SalesForce, …
 • Spracovanie dát návštevnosti webstránok z Facebooku a Google Analytics
 • Načítanie dát do Excelu
 • Načítanie dát priamo do Power Pivotu (od Excelu 2016)
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Manuálna a automatická aktualizácia dát

Editor dotazov

 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Rozdeľovanie, spájanie a triedenie stĺpcov
 • Zoskupovanie dát
 • Časové výpočty
 • Zlučovacie a pripájacie dotazy
 • Skombinovanie viacerých súborov s rovnakou štruktúrou do 1 tabuľky
 • Rozšírený editor dotazu a úprava dotazu
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Vkladanie medzikrokov do použitého postupu
 • Pridanie vlastných vypočítaných stĺpcov
 • Podmienené stĺpce (stĺpce vypočítané podľa zadaných podmienok)
 • Vlastná kategorizácia dát
 • Zmazanie/úprava n-tého riadku
 • Štruktúrované stĺpce – rozbalenie a agregácia
 • Transpozícia stĺpcov na riadky a naopak
 • Dátové typy stĺpcov a konverzia medzi nimi
 • Kedy robiť výpočty v Power Query vs. v Power Pivote
 • Úvod do jazyka M

Pokročilé Power Query a jazyk M

 • Funkcie bez užívateľského rozhrania
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Spojenie dát z dvoch tabuliek cez podmienku
 • Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka
 • Parametrické dotazy
 • Dotazy vs. zoznamy
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Prázdne dotazy a ich využitie
 • Transformácie pomocou R skriptu (iba v Power BI)
 • Vlastné dátové konektory (iba v Power BI)
 • Odoslanie výsledných dát do cloudového Power BI Data Catalogu

Cieľová skupina

Analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí si potrebujú pripraviť svoje dáta do Excelu alebo Power BI pre svoje analýzy a reporting, a potrebujú tento proces automatizovať, alebo aspoň čo najviac urýchliť.

Poznámka k cene

V cene kurzu je naša 566-stranová kniha o Power BI, PowerPivote a Power Query v slovenčine s podrobnými návodmi krok po kroku, občerstvenie a obed. Využite 15-minútovú telefonickú konzultáciu zdarma.

Kontaktná osoba

Ing. Michal Chmelár
+421 904 574 476
chmelar@smartpeople.sk

Hodnotenie
Organizátor