DETAIL KURZU

GDPR - Certifikovaný koordinátor pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Prinášame unikátny kurz pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.

 • Získate viac ako len výklad nariadenia.
 • Oboznámite sa s implementačným procesom vo firme.
 • Budete vedieť nie len právne, ale aj technické požiadavky a odporúčania pre zosúladenie firmy s nariadením.
Obsah kurzu

Deň 1: Základy ochrany osobných údajov

 • Právny rámec ochrany osobných údajov
 • Kľúčové koncepty, princípy a záväzky
 • Účastníci, role a zodpovednosti
 • Práva dotknutých osôb
 • Kategórie osobných údajov
 • Spracovanie citlivých osobných údajov
 • Bezpečnosť údajov a dátové prenosy
 • Orgán dohľadu
 • Riadenie GDPR v spoločnosti
 • Úlohy DPO
 • Dôvody spracovania a právny dôvod vrátane súhlasu
 • Práva dotknutých osôb a ich implementácia

Deň 2: Ochrana spracovania osobných údajov

 • Návrh riešení vzhľadom na GDPR
 • Technické možnosti na ochranu spracovania OÚ
 • Technické možnosti na zabezpečenie a prenosu OÚ
 • Hodnotenie vplyvu
 • Požiadavky a zodpovednosť
 • Audity podľa GDPR
 • Dozor, donucovacie opatrenia a sankcie
 • Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

Cieľová skupina

Pre každého, kto sa chce dozvedieť o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR viac, poznať povinnosti Zodpovednej osoby DPO a zabezpečiť správny priebeh implementácie nariadenia. Účastník kurzu sa oboznámi s tým, ako procesne, právne a technicky nastaviť ochranu spracovávaných osobných údajov a vyhnúť sa tak likvidačným pokutám.

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry
Certifikát Certifikát pre účastníkov kurzu, vydaný v zhode s ISO/IEC 17024 Poznámka k cene

Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. majú zľavu 15% z ceny školenia

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor