calendar capacity company course info location price sale search

Jayzyková akadémia CityU - anglický jazyk

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurzy sú určené na rozširovanie a upevňovanie vedomostí z anglického jazyka ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Záujemci o štúdium sa na základe vstupného testu zadelia do jednej zo 6 jazykových úrovní + kurz prípravy na test TOEFL.

Cieľová skupina

Kurzy sú určené pre širokú verejnosť bez rozdielu veku, profesie a úrovne znalostí.

Obsahová náplň

Kurzy anglického jazyka začínajú trikrát do roka (október, apríl, január+leto podľa dopytu)

  • 10 týždňov

Aktuálna ponuka kurzov:

  • Angličtina pre teba – 2* do týždňa, 18,00–19,40
  • Intenzívna angličtina; 4* do týždňa, 17,00–18,50
  • Príprava na test Toefl;2* do týždňa, 18,00–19,40
  • Angličtina Online
  • Firemná angličtina na klúč;
  • Individuálna angličtina

Lektor:
Vysokokvalifikovaní pedagógovia slovenského a amerického pôvodu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ela Csibová
tel: +421 2/682 045 25
mobil: +421 911 228 467
e-mail: ecsibova@vsm.sk

Adresa
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Panónska cesta 17, Bratislava, 851 04 Bratislava

Prihlásiť sa na kurz

Chcem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz.

Ďakujeme

Vaša prihláška bola zaslaná organizátorovi

Späť

Chyba

Účastník s takýmto menom a e-mailom už bol prihlásený na tento termín kurzu.

Späť

Stalo sa niečo škaredé :-(

Správcovia webu boli o tejto chybe informovaní.

Späť