DETAIL KURZU

Profesionálny recruiter/ Špecialista výberu

Od:

Dimensions Consulting Services s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

5 – denný kurz je pripravený pre každého, kto by sa rád uplatnil ako profesionálny špecialista výberu zamestnancov. Kurz vás počas piatich dní prevedie všetkými podstatnými fázami náboru od definície a anlýzy pracovného miesta, cez spôsoby, ako môžete získať dostatočný počet uchádzačov podľa zadaných požiadaviek, telefonické a osobné pracovné pohovory až po výber vhodného uchádzača. Súčasťou kurzu sú aj pokročilé komunikačné techniky, ktoré vám umožnia efektívne a profesionálne komunikovať s klientmi, manažérmi aj kandidátmi.

Čo môžete očakávať:
 • teoretický základ
 • praktické príklady z rôznych odvetvtí ako IT, automobilová výroba a iné
 • dostanete priestor nacvičiť si rôzne modelové situácie v bezpečnom prostredí tak, aby ste po ukončení kurzu mali istotu pri každej oblasti
 • po ukončení kurzu budete plne pripravený na rolu kompetentného špecialistu výberu – recruitera
Po ukončení kurzu získate naviac:
 • Užitočné zdroje a šablóny dokumentov
 • Osvedčenie o absolovaní kurzu
 • Bonusové konzultácie
 • E-knihu a študijné materiály
Obsah kurzu

1 modul: Náborové procesy

 • Identifkácia a popis pracovného miesta
 • Hodnotiace kritéria a kompetencie
 • Time management a stanovovanie priorít
 • Správne nastavenie procesu, očakávaní, lehôt a termínov
 • Sebariadenie – sledovanie vlastnej výkonnosti a jej zlepšovanie

2 modul: Akvizícia kandidátov

 • Sourcing alebo zdroje na získavanie kandidátov podľa oblasti pôsobenia
 • Obsahová a grafická stránka inzerátu
 • Distribúcia inzercie
 • Sociálne siete a práca s dátami zo sociálnych sietí
 • Práca v teréne
 • Analýza efektivity používaných zdrojov

3 modul: Predvýber kandidátov

 • Efektívne a správne hodnotenie životopisov
 • Profesionálne vedenie telefonických pohovorov
 • Administratíva, evidencia, reporting
 • Ako správne prezentovať kandidátov klientovi/ manažérovi

4 modul: Profesionálna komunikácia

 • Vzťahový manažment a riadenie očakávaní
 • Komunikácia s klientom a manažérom náboru
 • Konzultatívna podpora
 • Koučovací prístup
 • Komunikácia s kandidátmi

5 modul: Výber vhodných uchádzačov

 • Profesionálne vedenie pracovných pohovorov
 • Behaviorálny pohovor
 • Kompetenčný pohovor
 • Assessment Centrum
Hodnotenie
Organizátor