Detail kurzu

Microsoft Word I. - pre začiatočníkov

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Ako posunúť odsek na strane vpravo alebo vľavo? Ako nastaviť obtekanie obrázka textom? Prečo sa nedajú odrážky posunúť k okraju strany? Tieto problémy nespadajú do kategórie pokročilých nastavení, jedná sa o základnú prácu s odsekom a obrázkom. Ak ste niekedy pri písaní dokumentu Word narazili na niektorý z týchto problémov, tak je pravdepodobné že vaše tvorenie dokumentov v programe Word môže byť efektívnejšie. Paradoxným problémom programu Word je, že sa na prvý pohľad môže zdať jednoduchý. Pri jednorázovom používaní, napr. pri písaní životopisu, si v konečnom dôsledku postačíme aj s úpravou dokumentu pomocou medzerníka. Problémy nastávajú pri častejšej práci v kancelárií, kde veľmi často musíme prerábať iné dokumenty. Kurz Word I. pre začiatočníkov je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Word, ako aj pre užívateľov samoukov, ktorí majú málo skúseností so základnými úpravami textu. Nosné oblasti kurzu sú práca s textom, či už to jeho formátovanie alebo efektívne písanie, práca s grafikou, a to nie len obrázkami, ale aj internými grafickými nástrojmi ako je vloženie grafu a SmartArtu. Účastník kurzu by mal ovládať základnú prácu s počítačom, a to aspoň na úrovni kurzu Základy práce s počítačom, Windows. Konkrétne je potrebné najmä aby sa vedel orientovať v súborovom systéme Windows, a vedel dáta kopírovať a premiestňovať podľa potreby na ľubovoľné miesto.

Obsah kurzu

=== Oboznámenie sa s programom MS Word - úvod do Microsoft Office - čo je to kancelársky balík MS Office a z čoho sa skladá - správny spôsob využitia základných programov Word, Excel a PowerPoint - definícia pojmov textový dokument, tabuľkový zošit a prezentácia - rozdiely vo verziách 2003, 2007, 2010 a 2013 - iné kancelárske balíky a ich porovnanie s MS OFFICE - štartujeme MS Word - spôsoby spustenia Wordu - čo je to šablóna - praktické ukážky šablón na tvorbu životopisu, listu, faxu a pod. ... - podporované formáty súboru, s ktorými Word pracuje a automaticky otvára - ukladanie Word dokumentu, rozdiel medzi ukladaním spôsobom "Uložiť" a "Uložiť ako" - čo to znamená Export údajov, často používané Formáty exportu - popis pracovného prostredia - hlavný pás s nástrojmi – princíp fungovania, ako sa v hlavnom menu orientovať - kontrolné informácie na stavovej lište - režim zobrazenia na čítanie - nástroj lupa - menu súbor - panel rýchleho spustenia === Základná práca s textom - písanie textu - písanie veľkých písmen, kláves SHIFT, písanie špeciálnych znakov (@ & # ö, atď.) - nástroj na automatickú zmenu malých písmen na veľké a naopak - myškový a textový kurzor, presun textového kurzoru , mazanie textu, vpisovanie a prepis textu - ako funguje koniec riadku, odseku a strany, predčasné ukončenie riadku, odseku a strany - jednoduchá úprava textu prázdnym odsekom - písanie správne a rýchlo - základné princípy písania všetkými desiatimi - kontrola pravopisu, nastavenie jazyka a jeho súvis s nastavením rozloženia klávesnice - on-line slovníky slovenského a anglického jazyka - spôsoby označovania textu - označovanie slova, riadku , odseku a vety - niektoré užitočné klávesové skratky na označovanie textu - navigácia a orientovanie sa v dokumente - pohyb v dokumente pomocou posuvnej lišty - použitie klávesových skratiek pri navigácií - kopírovanie a presun textu - kopírovanie a presun myškou - kopírovanie a presun pomocou klávesových skratiek - vplyv označenia odseku na kopírovanie - použitie nástroja schránka pri kopírovaní === Formátovanie textu - formátovanie písma - výber typu písma a jeho vplyv na slovenský text, štandardne používané písma - nástroj vložiť symbol a jeho závislosť na písme - nastavenie rezu a veľkosti písma, zaužívané nastavenia v texte a nadpisoch - grafická úprava textu pomocou farby písma, farby pozadia a orámovania písma - formátovanie odseku - zarovnanie písma v odseku - nastavenie ľavého a pravého okraja odseku - ako zapnúť a vypnúť medzeru medzi odsekmi - čo je to riadkovanie odseku, ako sa líši od medzery medzi odsekmi - farba odseku, orámovanie odseku, rozdiely pri farbení pozadia textu a odseku - jednoduché zoznamy - vytvorenie odrážkovaného a číslovaného zoznamu - nastavenie ľavého okraja zoznamu, význam konca riadku v zozname - vlastný odrážkovaný zoznam, použitie rôznych symbolov pri zoznamoch - vlastný číslovaný zoznam - praktické cvičenie na tvorbu vlastného životopisu === Vkladanie grafiky do textu - obrázky - vloženie obrázka do textu, typy podporovaných obrázkov - úprava veľkosti a natočenia obrázku - nastavenie obtekania obrázku textom - rýchla úprava obrázku pomocou galérie štýlov a umeleckých efektov - knižnica ClipArt, iné zaujímavé lokality na hľadanie obrázkov - SmartArt - čo je to SmartArt a na čo sa používa - grafická úprava SmartArt pomocou galérie štýlov - Tabuľka - vytvorenie tabuľky výberom a kreslením - zapisovanie v tabuľke - nastavenie veľkosti a rozloženia tabuľky - grafická úprava SmartArtu a Tabuľky pomocou galérie štýlov === Tlač dokumentu - nastavenia strany - výber veľkosti strany, čo je to formát A3, A4, A5 - veľkosť okraja strany a orientácia strany - obvyklé hodnoty okraja pre dokumenty - špeciálna veľkosť strany, príklad na tvorbu obálky - praktické cvičenie na tvorbu obálky - nastavenia tlače - Tlač niekoľkých kópií - Tlač časti dokumentu - vplyv nastavenia veľkosti a orientácie strany na tlač dokumentu - obojstranná tlač dokumentu === Záver - ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať