Detail kurzu

Zmluvy podľa autorského zákona

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Témy:

– Všeobecné aspekty zmluvného práva
- Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí
- Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva)
- Nové inštitúty v zmluvnom práve
- Zmluva o dielo
- Verejné licencie
- Osobitné zmluvné vzťahy
- Softvérové zmluvy
- Prevod práv vs. postúpenie výkonu práv
- Zmluvy uzatvárané organizáciami kolektívnej správy

Viac informácií na: http://www.bpm-educat.com/…skeho-zakona

Cieľová skupina

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor