DETAIL KURZU

Motivácia personálu

Od:

Artcomm, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov rozoznávať jednotlivé formy vedenia a ich vplyv a účinnosť na personál. Naučiť ich používať viaceré formy vedenia, rozpoznávať rozdiel medzi vedením, manipuláciou a motiváciou. Používať vhodné formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa zdokonalia v motivácií podriadených. Spoznajú formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Obsah kurzu

Motivačné prvky a formy

  • Hertzbergova teória motivačných a hygienických faktorov
  • ľudský potenciál ako jediný nástroj s produkčnou schopnosťou – význam a dôležitosť dostatočne motivovaného a lojálneho personálu
  • vytváranie motivujúceho prostredia – organizácia a atmosféra na pracovisku
  • využitie nemateriálnych foriem motivácie – uspokojovanie vnútorných potrieb
  • receptár presviedčania a zmeny ľudských postojov – pravidlá zabezpečujúce zlepšovanie komunikácie medzi kolegami, zmenu názorov a postojov, zvýšenie presvedčenia, motivácie a dôveru v lídrov
  • pozitívne myslenie – ako ovplyvňuje výsledok, seba motivácia – navodenie pozitívneho myslenia pomocou neurolingvistického programovania
  • praktický nácvik využívania foriem motivácie

Cieľová skupina

Pracovníci v riadiacom postavení

Certifikát akreditované osvedčenie Poznámka k cene

Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 4 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor