Detail kurzu

Hodnotenie podriadených

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Absolventi sa zdokonalia v hodnotení podriadených. Budú poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií pri medziľudskej komunikácií, spoznajú kritériá a filozofiu hodnotenia. Spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení hodnotiaceho pohovoru a dokážu využiť hodnotenia ako jeden z nástrojov vedenia podriadených. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Obsah kurzu

Hodnotenie pracovníkov, stanovovanie cieľov a ich rozvoja

 • význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
 • význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
 • zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
 • štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru – príprava, hodnotiaci pohovor, po hodnotiacom pohovore
 • zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
 • posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
 • identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej prá­ce
 • ťažké situácie pri hodnotení a ich zvládanie
 • časté chyby hodnotenia
 • praktický nácvik vedenia hodnotiacich rozhovorov
 • Jakobov rebrík – určovanie reálnych a podnetných cieľov
 • typológia osobnosti

Cieľová skupina

Pracovníci v riadiacom postavení

Certifikát akreditované osvedčenie Poznámka k cene

Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 4 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor