Vedenie porád - efektívna porada

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Brezová 86, podľa požiadavky
 • Cena: 310,80 € (259 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov akým spôsobom aj z porád urobiť stretnutia, na ktoré sa účastníci tešia. Akým štýlom a formou poradu viesť. Aké témy na poradu patria a naopak, ktoré by sa mali riešiť mimo porád. Ako pôsobiť motivačne na svoj tím. Ako pripraviť štruktúru porady, program, pripraviť účastníkov, moderovať priebeh porady a hodnotiť výsledky. Absolventi si rozšíria informácie o tom ako efektívne viesť poradu, správne zostavovať program porady, vyberať vhodné témy, o ktorých je možné na poradách diskutovať. Dokážu viesť poradu správnym smerom, udržiavať účastníkov v pozornosti, minimalizovať jej trvanie, používať správne komunikačné prostriedky a pomôcky.

Cieľová skupina

Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Obsahová náplň

Výber tém porád

 • Témy a typy porád
 • Zásady pre výber tém
 • Vybrané typy porád – informačná, riešiteľská, rozhodovacia

Cieľ a účel porady

 • Vývoj porady
 • Poznávanie a význam kríz
 • Priebeh diskusie
 • Účastníci porady – kto a počet ľudí
 • Úlohy účastníkov, vedúceho, zapisovateľa a facilitátora

Organizácia porád

 • Príprava na poradu
 • Úvod porady
 • Priebeh porady
 • Záver porady
 • Následné aktivity

Čas, priestor a technika

 • Výber vhodného miesta a usporiadanie priestoru
 • Využívanie priestoru porady
 • Optimálne trvanie porady
 • Hospodárenie s časom na porade
 • Technické zaistenie na porade

Efektívne a motivačné porady

 • Čo účastníci očakávajú od porady?
 • Metódy ako poradu uskutočniť efektívne a zaujímavo
 • Praktické precvičovanie motivačných prvkov vedenia porád

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované osvedčenie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Brezová 86, podľa požiadavky

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)