Detail kurzu

Vedenie porád - efektívna porada

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov akým spôsobom aj z porád urobiť stretnutia, na ktoré sa účastníci tešia. Akým štýlom a formou poradu viesť. Aké témy na poradu patria a naopak, ktoré by sa mali riešiť mimo porád. Ako pôsobiť motivačne na svoj tím. Ako pripraviť štruktúru porady, program, pripraviť účastníkov, moderovať priebeh porady a hodnotiť výsledky. Absolventi si rozšíria informácie o tom ako efektívne viesť poradu, správne zostavovať program porady, vyberať vhodné témy, o ktorých je možné na poradách diskutovať. Dokážu viesť poradu správnym smerom, udržiavať účastníkov v pozornosti, minimalizovať jej trvanie, používať správne komunikačné prostriedky a pomôcky.

Obsah kurzu

Výber tém porád

 • Témy a typy porád
 • Zásady pre výber tém
 • Vybrané typy porád – informačná, riešiteľská, rozhodovacia

Cieľ a účel porady

 • Vývoj porady
 • Poznávanie a význam kríz
 • Priebeh diskusie
 • Účastníci porady – kto a počet ľudí
 • Úlohy účastníkov, vedúceho, zapisovateľa a facilitátora

Organizácia porád

 • Príprava na poradu
 • Úvod porady
 • Priebeh porady
 • Záver porady
 • Následné aktivity

Čas, priestor a technika

 • Výber vhodného miesta a usporiadanie priestoru
 • Využívanie priestoru porady
 • Optimálne trvanie porady
 • Hospodárenie s časom na porade
 • Technické zaistenie na porade

Efektívne a motivačné porady

 • Čo účastníci očakávajú od porady?
 • Metódy ako poradu uskutočniť efektívne a zaujímavo
 • Praktické precvičovanie motivačných prvkov vedenia porád

Cieľová skupina

Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Certifikát akreditované osvedčenie Poznámka k cene

Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor