DETAIL KURZU

Implementing Cisco IP Telephony and Video, Part 2 (CIPTV2)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

CIPTV2 je päťdňový kurz, ktorý zoznámi účastníkov s pokročilejšou konfiguráciou Cisco Unified Communications Managera a ďalej s implementáciou prvkov Cisco VCS-C a Cisco Expressway. Účastník tak získa skúsenosti pre návrh a implementáciu uceleného collaboration riešenia pre komplexné (tzv. multi- site) projekty. Súčasťou kurzu je i tematika globalizovaného smerovania hovorov (call routing), SIP URI call routing, replikácia číslovacích plánov pomocou ILS, funkcionalita Cisco Unified SRST, vlastnosti ako Cisco mobility, Call Admission control. Preberané budú integrácie Cisco VCS s CUCM a konfigurácie Cisco Mobile Remote Access prostredníctvom Cisco Expressway Series.

Obsah kurzu

  • CUCM v multi-site prostredí

o Scenáre nasadenia a možnosti redundancie o Možné problémy nasadenia o Design a problematika číslovacieho plánu

  • Redundancia signalizácie a smerovania hovorov

o Cisco Unified SRST o MGCP fallback

  • Správa dostupnej prenosovej kapacity WAN

o Impementácia Call Adminition Control o Obmedzenie počtu audio/video hovorov

  • CUCM a funkcie pre mobilitu užívateľov

o Konfigurácia Device Mobility o Konfigurácia Cisco Extension Mobility o Konfigurácia Cisco Unified Mobility

  • Cisco VCS and Cisco Expressway

o Popis prvkov a architektúra o Preferovaný design s CUCM o Konfigurácia MRA (Mobile Remote Access)

  • Služby pre automatizovanú distribúciu informácií v prostredí CUCM

o Popis a implementácia ILS, GDPR, CCD

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor