DETAIL KURZU

Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Školenie dáva prehľad o Cisco MDS prepínačoch, vrátane ich HW architektúry a architektúry operačného systému NX-OS. Ďalej je pokrytá problematika fungovania a konfigurácie SAN fabriky, vrátane konfigurácie portov, port-channelov, zón a virtualizácie SAN, funkcií NPIV a NPV, atď. Školenie sa venuje i konvergovanému FCoE riešeniu, funkcii Data Mobility Manager, vybraným bezpečnostným funkciám a protokolu FCIP a funkcii IVR. Znalosti si účastník upevní počas riešenia niekoľkých praktických úloh.

Obsah kurzu

  • Prehľad prepínačov rodiny Cisco MDS 9000

o HW architektúra o Operačný systém NX-OS

  • Fungovanie a konfigurácia SAN fabriky

o FLOGI a FCNS databázy o Typy a konfigurácia portov o Konfigurácia port-channelov o Použitie a konfigurácia NPV a NPIV o Virtualizácia pomocou VSAN o Fungovanie FC domény, elekcia principal prepínača, fabric merge o Konfigurácia device aliasov o Implementácia zón a zonesetu

  • Vybrané funkcie SAN prepínačov

o Cisco Data Mobility Manager o Možnosti sledovania dátovej a riadiacej komunikácie (SPAN, RSPAN, Fabric Analyzer)

  • Konvergované FCoE riešenie

o Popis fungovania FCoE o Konfigurácia FCoE na Cisco MDS direktoroch 9500 a 9700

  • Bezpečnostné funkcie

o Zabezpečenie management prepínača o Konfigurácia AAA o Port Security a Fabric Binding o Konfigurácia FC-SP o Enkrypcia liniek

  • FCIP

o Prepájanie dátových centier FCIP tunelmi o FCIP port-channely o Inter-VSAN routing (IVR) o Možnosti optimalizácie výkonu FCIP

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor