DETAIL KURZU

Troubleshooting bežne dostupnými nástrojmi (A4)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Školenie je určené pre uchádzačov, ktorí potrebujú mať teoretické a praktické znalosti potrebné pre základný troubleshooting sieťovej komunikácie prevažne z pohľadu koncových staníc a serverov. Kurz je zameraný na jednotlivé komunikačné vrstvy a možnosť využitia (spravidla vstavaných) diagnostických nástrojov pre lokalizáciu problému spôsobujúceho nefunkčnosť spojenia na vzdialený systém.

Obsah kurzu

  • Stručný prehľad sietí a sieťových technológií
  • Štruktúrovaný troubleshooting
  • Troubleshooting nástroje

o ping o pathping o tracert / traceroute / mtr o dig, nslookup, host o DNS princípy o ipconfig / ifconfig o DHCP princípy o arp o L2/L3 adresy a vzťah medzi nimi o netstat o netsh o route o iperf, speedtest o testovanie priepustnosti o Firefox / Chrome Developer Tools o SYSLOG, NTP, SNMP, Netflow o BGP Looking Glass o MPLS Troubleshooting nástroje

  • Kvalitatívne parametre siete
  • Analýza sieťovej prevádzky

o Paketové analyzátory o Zoznámenie sa s Wiresharkom

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor