DETAIL KURZU

Advanced CUCM Administration and Signaling Protocols (VOICE2)

Od:

ALEF Distribution SK

Bratislava 2

Popis kurzu

Absolvovaním tohto kurzu účastník pochopí vnútorné procesy hlasovej brány a bude schopný analyzovať hovory prechádzajúce hlasovou bránou, čo je nevyhnutné pri implementácii, prevádzke a prípadnom riešení problémov v praxi. V praktických cvičeniach si môže odskúšať konfiguráciu hlasovej brány s ISDN PRI pripojením, ktoré sa stále ešte bežne využíva k prepojeniu IP telefónneho riešenia so sieťou operátora. K základnej administrácii UC riešenia patrí aj sledovanie real-time parametrov. K tomu je možné využiť Real Time Monitoring Tool. S týmto nástrojom sa účastník zoznámi prakticky, a naučí sa ho používať okrem iného aj na riešenie problémov vo svojej sieti. Niektoré administratívne úkony na CUCM je potrebné riešiť cez ssh prístup. K tomuto účastník získa praktické skúsenosti a zoznámi sa s možnosťami tohto rozhrania. V prípade, že účastník spravuje redundantne riešenie CUCM, dôležitá je pre neho aj znalosť systémovej databázy a schopnosť riešiť problémy s replikáciou databáz v rámci cluster. Každý administrátor CUCM sa už určite stretol s požiadavkou na konfiguráciu väčšieho množstva zariadení – napr. pridánie väčšieho počtu IP telefónov. V takom prípade je vhodné využiť znalosti Bulk Administrative Tool. UC systém s komplexnou konfiguráciou je nevyhnutné zálohovať. Počas kurzu sa účastník dozvie, akým spôsobom je možné zálohovať konfiguráciu, ale tiež ako systém obnoviť v prípade reinštalácie systému. Počas implementácie, prípadne v rutinnej prevádzke, je niekdy potrebné riešiť problémy so signalizáciou, čo sa nezaobíde bez teoretických znalostí signalizačných protokolov, ktoré získa účastník kurzu VOICE2.

Obsah kurzu

  • Hlasové brány Cisco

o základný call-flow hovoru (Call Legs, Dial Peer Matching, konfigurácia kodekov…) o Detailný rozbor príkazu „debug voip ccapi“ o Toll Fraud Prevention s využitím funkcie Cisco IOS 15.X o Obmedzenie výstupu debug príkazov pomocou funkcie Call Filter o Troubleshooting rozhrania E1 (clocking, clock slips …)

  • Cisco Unified Communication manager – RTMT (Real Time Monitoring Tool)

o Inštalácia RTMT o Performance Monitoring v RTMT o Konfigurácia a získanie logov z RTMT (Trace & Log Central, Syslog) o Analýza hovorovej cesty (Analyze Call Path) o Plánované zasielanie alertov v RTMT

  • Cisco Unified Communication manager – CUCM CLI (Command Line Interface)

o Prihlásenie do CLI o Základné príkazy pre monitoring a správu CUCM o Zachytávanie prevádzky pomocou príkazu „utils network capture“ o Získanie logov z CLI o SQL požiadavky do DB o Analýza CUCM clustera a riešenie problémov so synchronizáciou DB

  • Cisco Unified Communication manager – BAT (Bulk Administration To­ol)

o Hromadné úpravy CUCM (napr. vloženie väčšieho počtu IP telefónov) o Export a Import konfigurácie CUCM

  • Cisco Unified Communication manager – DRS (Disaster Recovery System)

o Popis filozofie zálohovania systému o Ukážka konfigurácie zálohovacej úlohy a jej plánovanie o Príklad obnovy systému zo zálohy (GUI a CLI)

  • Signalizačné protokoly – SIP (Session Initiation Protocol)

o Detailný popis signalizačných SIP správ o SDP (Session Description Protocol) a SIP Call Flow o Konfigurácia SIP trunku (v CUCM aj na hlasovej bráne) o Debug SIP trunku v logu (v CUCM aj na hlasovej bráne)

  • Signalizačné protokoly – MGCP (Media Gateway Control Protocol)

o Popis protokolu MGCP o Signalizácia medzi MGCP endpointmi o Konfigurácia MGCP GW na CUCM aj v CLI hlasovej brány o Troubleshooting MGCP GW (CUCM trace aj CLI)

  • Signalizačné protokoly – SCCP (Skinny Client Control Protocol)

o Popis SCCP signalizácie o Konfigurácia SCCP GW na CUCM aj v CLI hlasovej brány o Troubleshooting SCCP GW (CUCM trace aj CLI)

  • Signalizačné protokoly – H.323

o Konfigurácia H.323 GW na CUCM aj v CLI hlasovej brány o H.323 CUCM trace o IOS CLI H.323 troublesho­oting

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.

Certifikát Absolventský certifikát

Kontaktná osoba

Eva Krupová
+421 2/492 038 11
eva.krupova@alef.com

Hodnotenie
Organizátor