Nemčina pre opatrovateľskú prax

Popis kurzu

Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského sty­ku.

Obsah kurzu

Absolvent kurzu je pripravený

  • poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach,
  • jednoduchými otázkami získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie dávať,
  • pracovať s ľuďmi, ktorým poskytuje starostlivosť, pretože rozumie ich požiadavkám, pokynom a sám im vie udeľovať pokyny, upozorniť na niečo, prípadne varovať pred niečím,
  • viesť jednoduchú komunikáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom,
  • prispôsobiť sa jednoduchým spoločenským konvenciám

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu opatrovateľov / opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí

Poznámka k cene

50 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Bc. Eva Haragová
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk

Organizátor