Nemčina pre opatrovateľskú prax

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského styku.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu opatrovateľov / opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí

Obsahová náplň

Absolvent kurzu je pripravený

  • poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach,
  • jednoduchými otázkami získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie dávať,
  • pracovať s ľuďmi, ktorým poskytuje starostlivosť, pretože rozumie ich požiadavkám, pokynom a sám im vie udeľovať pokyny, upozorniť na niečo, prípadne varovať pred niečím,
  • viesť jednoduchú komunikáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom,
  • prispôsobiť sa jednoduchým spoločenským konvenciám

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Eva Haragová
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť


Adresa
Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský Mikuláš
Ul. 1. Mája 697/26 , Liptovský Mikuláš Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)