Detail kurzu

Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah:

 1. Doručovanie písomností v civilnom procese + praktická ukážka
 • formy doručovania v civilnom procese
 • doručovanie do elektronickej schránky a doručovanie e-mailom
 • účinky doručenia a doručenka
 1. Podávanie podaní elektronickou formou + praktická ukážka
 • technické predpoklady pre uskutočňovanie podaní
 • formálne náležitosti podania a príloh pri elektronickom po­daní
 • podpisovanie podania a príloh
 1. Právo a povinnosť komunikovať elektronicky
 • subjekty s povinnou aktiváciou elektronickej schránky a dobrovoľná aktivácia
 • subjekty s povinnosťou podávať podania elektronickou formou a nesplnenie povinnosti
 • výhody a nevýhody elektronickej komunikácie so súdmi

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor